Bếp suất ăn Ftown3 FPT Software HCM

Toà nhà F-Town 3 có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, đáp ứng chỗ làm việc 7.500 nhân lực phần mềm là campus mới, lớn nhất khu Công nghệ cao Sài Gòn với quy mô xây dựng 69.000 m2, của FPT Software đưa vào hoạt động trong năm 2019. Đây cũng là trung tâm phần mềm lớn nhất tại khu Công nghệ cao quận 9 và cùng với việc đưa vào sử dụng F-Town 1 (2011) và F-Town 2 (2014).

Toà nhà F-Town 3 có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, đáp ứng chỗ làm việc 7.500 nhân lực phần mềm là campus mới, lớn nhất khu Công nghệ cao Sài Gòn với quy mô xây dựng 69.000 m2, của FPT Software đưa vào hoạt động trong năm 2019. Đây cũng là trung tâm phần mềm lớn nhất tại khu Công nghệ cao quận 9 và cùng với việc đưa vào sử dụng F-Town 1 (2011) và F-Town 2 (2014).
Môi trường làm việc của các lập trình viên tại các campus của FPT Software bao gồm các bữa ăn được cung cấp bởi hai cụm bếp chính cung cấp suất ăn văn phòng tại chỗ, dịch vụ bếp cung cấp món ăn theo yêu cầu và thức ăn nhanh. Bảo Long vinh dự được hợp tác với FPT Software thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo hành bảo trì hệ thống bếp cung cấp suất ăn ở cả 2 building block Ftown2 và Ftown3.

Project Gallery

1/2